بدنسازي
دوره هاي کات

پرورش اندام به معناي واقعي آن پروسه پيچيده اي است که از دو دوره مشخص حجم و کات تشکيل يافته است. دوره هاي حجم به دوره هايي اطلاق مي شود که در اين دوره ها فرد با تمرين و تغذيه و همينطور هم با مصرف دارو و استروئيد در صدد افزودن بر حجم بدن خود بر مي آيد اما از آنجاييکه هميشه در کنار افزايش حجم عضلاني، افزايش چربي زايد بدن نيز اتفاق مي افتد ورزشکار به ناگزير براي رسيدن به تناسب اندام توام با حجم و براي آماده کردن بدن براي ارائه فيگورهاي نمايشي ناگزير بايد دوره هايي را نيز به چربي سوزي اختصاص دهد که در اصطلاح اين دوره ها به دوره هاي کات معروف شده است.

البته ناگفته نماند که ورزشکاران خياباني که تنها براي فيگور گرفتن از زير کاپش و غيره تمرين مي کنند به دليل اينکه فقط و فقط به حجم خالي فکر مي کنند و تناسب اندام کات و تراشيدگي بدن و غيره براي آنها مفهومي ندارد اصولا نيازي به دوره هاي کات نخواهند داشت.

در دوره هاي کات، ورزشکار با رعايت رژيم هاي غذايي کم کالري و کم چرب براي تشديد فرايند چربي سوزي اقدام کرده و با پرداختن به تمرينات هوازي و يا با تغيير برنامه تمريني به سمت و سوي کاستن از چربي و آب زايد موجود در بدن حرکت مي کند. در اين دوره ها ورزشکاران معمولا مصرف استروئيد را قطع کرده و از استروئيدهاي مخصوص استفاده مي کنند.

قطع دارو و يا تغيير نوع داروي مصرفي در اين دوره ها به دو دليل عمده صورت مي گيرد:

·         براي پاک کردن بدن از دارو و استروئيد که براي فرار از تست هاي کنترل دوپينگ الزامي است.

·         براي به حداقل رساندن ميزان استروژن موجود در بدن که براي تشديد فرايند چربي سوزي و براي رسيدن به کات عضلاني مناسب الزامي خواهد بود.

در اين دوره ها علاوه بر داروهاي چربي سوز همانند کلن بوترول و غيره که براي تشديد فرايند چربي سوزي از آنها استفاده مي شود از استروئيدهاي خاص و مخصوص که به استروژن تبديل نمي شوند نيز براي حفظ حجم استفاده مي شود.

افت حجم در دوران کات طبيعي بوده است و در بدن بسياري از کساني که کار را چندان علمي دنبال نمي کنند ديده مي شود. استفاده از دوره هاي کات گذشته از افزودن بر تراشيدگي عضلاني حتي در صورتي که به صورتي علمي و کاربردي تنظيم شوند در حفظ و نگهداري حجم نيز موثر واقع مي شود.

در اين مقاله يک دوره واقعي کات را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين دوره همانگونه که مي بينيد از وينسترول و پريموبولان دپو به عنوان استروئيد افزاينده چگالي عضلات استفاده شده و از داروي کلن بوترول نيز براي تشديد فرايند چربي سوزي بهره گرفته شده است.

 

دوره ايده آل کات

هفته

کلن بوترول

پريمو بولان

وينسترول

1

3 قرص در روز

100 ميلي گرم

100 ميلي گرم

2

3 قرص در روز

100 ميلي گرم

200 ميلي گرم

3

 

200 ميلي گرم

200 ميلي گرم

4

 

200 ميلي گرم

300 ميلي گرم

5

3 قرص در روز

300ميلي گرم

300 ميلي گرم

6

3 قرص در روز

200 ميلي گرم

200 ميلي گرم

7

 

200 ميلي گرم

200 ميلي گرم

8

 

100 ميلي گرم

100 ميلي گرم

9

3 قرص در روز

 

 

10

3 قرص در روز

 

 

 

در مورد داروي وينسترول در ستون استروئيدها و در توضيحات مربوط به داروي استانابول به تفصيل صحبت کرديم و گفتيم که اين دارو به استروژن تبديل نشده و در افزايش چگالي عضلات موثر واقع مي شود.

 در اين ستون حتي در مورد نحوه تشخيص اصل از قلابي نيز توضيحاتي را بيان کرديم اما در اين ستون که مربوط به دوره هاي کات نيز بوده است در مورد وپژگي هاي پريموبولان دپو و در مورد تشخيص نمونه هاي اصل از قلابي اين دارو توضيحاتي را تقديم حضور خوانندگان مي کنيم:

پريموبولان استروئيدي ملايم است که در دو شکل خوراکي (قرص) و تزريقي (آمپول) عرضه مي شود. ماده موثر اين دارو «متونولون» مي باشد. «متونولون» استروئيدي طولاني اثر بوده و خواص آندروژنيک بسيار ضعيفي نيز دارد. ورزشکاران به طور معمول در دوران کات و در دوراني که افزايش حجم عضلاني چندان مورد نظر نباشد از اين دارو بهره مي گيرند.

برخي از ورزشکاران از ترکيب اين هورمون با ديگر داروها نظير: آنادرول و ديانابول و يا حتي تستوسترون تزريقي به کات عضلاني بسيار خوبي دست مي يابند.

پريموبولان عوارض بسيار کمي داشته و امروزه جزء داروهاي بسيار کم ضرر محسوب مي شود. دز توصيه شده و مجاز نوع تزريقي اين دارو در حدود 100 الي 200 ميلي گرم در هفته مي باشد اما ورزشکاران گاه دز مصرف را تا 8000 ميلي گرم در هفته نيز بالاتر مي برند. زنان ورزشکار نيز با مصرف 50 الي 100 ميلي گرم در هفته نتايج قابل قبولي را دريافت مي کنند.

اين دارو نيز همانند ديگر داروهاي استروئيدي در صورتي که به همراه داروهاي ديگر و از جمله استروئيدها مصرف گردد نتايج بهتري را در پي خواهد داشت.

معتبرترين نمونه از اين دارو را کمپاني شرينگ توليد کرده است و نمونه هاي آلماني، اسپانيايي، فرانسوي و حتي مکزيکي از اعتبار خوبي برخوردار هستند. هر آمپول از اين دارو در بازرهاي بين المللي در حدود 15 دلار خريد و فروش مي شود.

ديگر داروي به کار رفته در اين دوره همان داروي شناخته شده و پر مصرف کلن بوترول بوده است. ماده کلن بوترول هيدروکلرايد ماده اي است که به صورت قرص، آمپول، شربت، قطره و غيره عرضه شده است اما ورزشکاران بيشتر از فرم هاي قرص اين دارو استقبال کرده اند.

کلن بوترول دارويي قابل توجه و استثنايي است. اين دارو استروئيد نبوده و به دسته داروهايي تعلق دارد که در علم پزشکي از آن به نام داروهاي بتا 2 سمپاتوميمتيک ياد مي شود. اين دارو خواص آنتي کاتابوليکي بسيار قدرتمندي داشته است و به همين خاطر نيز از اين دارو براي کم کردن از تاثير منفي دوره هاي کات و براي کاستن از تاثيرات منفي رژيم هاي دوران کات بر حجم عضلاني از آن استفاده شده است.

 آنتي کاتابوليک بودن اين دارو به اين معني است که مصرف اين دارو در دوران کات به راحتي از شکسته شدن پروتئين در بدن جلوگيري خواهد کرد. بسياري از ورزشکاران از اين دارو در دوره هاي قطع مصرف استروئيد استفاده کرده و از به تحليل رفتن حجم عضلاني حاصل شده در دوره استفاده مي کنند.

از ديگر ويژگي هاي اين دارو مي توان به تاثيرات چربي سوزي آن اشاره کرد. حتي در صورتي که فرد رژيم هاي مخصوص دوران کات را نيز به خوبي رعايت نکرده باشد اين دارو با افزودن بر دما و درجه حرارت بدن در تشديد فرايند چربي سوزي موثر واقع  مي شود.

ورزشکاران معمولا روزانه 5 الي 7 قرص از اين دارو را مصرف مي کنند که اين مقدار معادل 100 الي 140 ميکرو گرم خواهد شد. زنان نيز مي توانند با دزهاي 80 الي 100 ميکرو گرم در روز چربي سوزي ايده آل را تجربه کنند. به اين مهم توجه داشته باشيد که اين دارو دارويي زود اثر بوده و تاثيرات شديدي بر بدن آدمي دارد و به همين خاطر نيز توصيه شده است تا مصرف اين دارو را با روزانه 1 قرص شروع کرده و سپس در هر روز نيز يک قرص به ميزان مصرف افزوده شود تا دز مصرفي روزانه به مقدار توصيه شده برسد.

دوره مصرف اين دارو نيز در حدود 8 الي 10 هفته توصيه شده است. به دليل اينکه اين دارو به دسته داروهاي استروئيدي تعلق ندارد بروز عوارض جانبي شديد همانند عوارض جانبي استروئيدها نيز با مصرف اين دارو ديده نمي شود. به همين دليل نيز مصرف اين دارو در زنان نيز شايع شده است.

از شايع ترين عوارض جانبي اين دارو مي توان به موارد زير اشاره کرد:

·              بي قراري

·              لکنت زبان

·               رعشه

·               سر درد

·               تعرق شديد

·               بي خوابي

·               اسپاسم عضلاني

·              افزايش فشار خون

·               تهوع

به اين مهم نيز توجه داشته باشيد که اين عوارض با مصرف اين دارو طبيعي بوده و پس از ادامه مصرف و پس از گذشت 8 الي 10 روز از بين مي رود. قرص هاي 0.02 ميلي گرمي اين دارو در بازارهاي جهاني به قيمت هاي 0.7 تا 1.2 دلار به فروش مي رسد.

اين دارو به نام هاي مختلف در کشورهاي مختلف تهيه و به فروش مي رسد که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:

·              Veterinary

·              Ventipulmin

·              Ventolase

·              Spasmo-Mucosolvan

·              Spiropent mite، Spiropent

·              Prontovent

·              Novegam

·              Monores

·              Contraspasmina

·              Clenasma

·              Broncoterol

·              Broncodil 

دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

استروئيدها و دوره ها

روزگاري نه چندان دور در ايران به ندرت کسي را مي توانستيد بيابيد که با استروئيد ها و با دارو و دوپينگ رابطه معني داري داشته باشد و ميانه خوبي با اين ترکيبات غير مجاز داشته باشد.

 روزگاري بود که حتي ورزشکاران ايراني مصرف مکمل هايي غذايي مجاز که در آن روزگار از چنين تنوعي برخوردار نبودند را نيز با ديده اکراه نگاه مي کردند و بر خلاف امروز که هر کس دارو مصرف نکند در باشگاه و در بين ورزشکاران تابلو مي شود کساني که از معدود استروئيدهاي موجود در بازار سياه و از معدود داروهاي ممنوعه موجود در ليست داروهاي ژنريک ايران استفاده مي کردند تابلو مي شدند و مردم به چشم کسي که کمترين اهميتي براي سلامت و تندرستي خود قائل نيست به وي نگاه مي کردند. 

در آن دوران ساختن و آماده کردن براي مسابقات در کمتر از 2 سال مفهومي نداشت و کساني که به پيشرفت قابل اوجهي در پرورش اندام دست مي يافتند کساني بودن که به حکم ژنتيک از استعداد پرورش دادن منحصر به فرد عضلات برخوردار مي شدند و در سايه سال ها تلاش و مشقاتي که تحمل مي کردند به بدن هاي زيبا و در عين حال سالم دست مي يافتند.

در آن روزگار دوره و سيکل و هر واژه اي که شما با اين واژه معادل بدانيد وجود خارجي نداشت و در بين ورزشکاران ايراني محلي از اعربا نداشت.

اما امروزه در کمتر از 1.5 سال خود را براي شرکت در مسابقات ... آماده مي کنند و کمتر ورزشکار پرورش اندام کاري را مي توان يافت که از استروئيدها و داروهاي ممنوعه در ورزش استفاده نکرده باشد و با نام دوره بيگانه باشد.

استروئيدها خطرناک ترين داروهاي مورد مصرف در پرورش اندام بوده اند که عوارض جانبي آنها در طولاني مدت رخ داده و باعث بروز ناراحتي هاي شديد و در برخي موارد کشنده اي در بدن کساني که از اين داروها براي رسيدن به پيشرفت هاي ورزشي استفاده مي کنند مي شود.

 البته ناگفته نماند که داروهايي همانند انسولين که امروزه به غلط و به صورا غير مجاز در ورزش پرورش اندام نيز به فراواني کاربرد پيدا کرده است خطرات آني و فوري را به دنبال داشته و ممکن است اشتباه در تعيين و مصرف دز مصرفي و ... موجب وارد شدن ورزشکار به شوک خطرناک انسوليني شده و در نتيجه مرگ را براي ورزشکار خاطي به ارمغان بياورد. لازم به توضيح است هستند کساني که در ايران به دليل استفاده نسنجيده از اين دارو به ديار باقي شتافته اند.

«دوره» به مقطع زماني خاص و محدودي اطلاق مي شود که در اين مقطع ورزشکاران از داروهاي استروئيدي خوراکي و يا تزريقي استفاده مي کنند.

 عليرغم اينکه استفاده از استروئيدها در ورزش ممنوع بوده و با عوارض جانبي رنگارنگي همراه است اما ورزشکاران قدرتي کار متاسفانه امروزه در ايران به فراواني از اين دسته از داروها استفاده مي کنند و به جرات مي توان گفت به دليل اينکه دسترسي به منابع به روز و دسترسي به دانشس پيشرفته در مورد استفاده از اين داروها را ندارند و به تبع همين فقر اطلاعات نيز از روش هاي من در آوردي و کاملا پر عارضه و غلط استفاده کرده و در کنار مصرف استروئيدها از داروهاي کم کننده عوارض مناسب نيز استفاده نمي کنند صدمات جبران ناپذيري را بر خود وارد مي کنند. البته در اين ميان از قلابي بودن داروها نيز نبايد غافل شد که اين مقوله نيز صدمات جبران ناپذيري را به سلامت و تندرستي ورزشکاران خاطي وارد کرده است.

فقر دانش و اطلاعات در زمينه دوره ها موجب شده است تا تنظيم کننده هاي اين قبيل دوره ها اشتباهات فاحش و خطر سازي را مرتکب شوند و ورزشکاران نيز هر ورق پاره اي را به نام دوره پذيرفته و با عمل کردن به دستورات و راهنمايي هاي کساني که اطلاعات چنداني در مورد دارو و استروئيد نداشته و با اين وجود ار تنظيم دوره نيز ترسي به خود راه نمي دهند صدمات جبران ناپذيري را به بدن خود وارد کنند.

در اين مقاله به تشريح يک دوره واقعي حجم مي پردازيم و به اين نکته نيز اشاره مي کنيم که اين دوره براي مصرف نبوده و تنها براي آشنا کردن ورزشکاران با مشخصات واقعي يک دوره حجم و به منظور بالا بردن دانش مربيان و مشاوران در مورد مصرف دوره اي استروئيدها صورت گرفته است و کم کردن عوارض جانبي ناشي از مصرف هاي غير علمي و نسنجيده استروئيدها را دنبال مي کند.

به اين مهم توجه داشته باشيد که ما با هر گونه مصرف استروئيد در ورزش مخالف هستيم اما با اين وجود و در شرايطي که ريشه کن کردن کامل دوپينگ ميسر نمي باشد به جاي مصرف غير علمي، ديمي و سرتاسر عارضه اين دسته از داروها و به عنوان مقدمه اي براي کم کردن از ميزان شيوع عوارض جسمي و روحي اين دسته از داروها در بدون ورزشکاران ايراني مصرف علمي و کنترل شده را به مصرف هاي ممد کولي و جعفر بازويي ترجيح مي دهيم.

 

دوره 10 هفته اي مصرف استروئيد

هفته 

كلومايد

وينسترول

دكا دورابولين

ديانابول

1

 

 

400 ميلي گرم

7 قرص در روز

2

 

 

400 ميلي گرم

6 قرص در روز

3

 

 

400 ميلي گرم

6 قرص در روز

4

 

 

200 ميلي گرم

4 قرص در روز

5

 

50 ميلي گرم در روز

200 ميلي گرم

 

6

100 ميلي گرم در روز

50 ميلي گرم در روز

200 ميلي گرم

 

7

100 ميلي گرم در روز

50 ميلي گرم در روز

 

 

8

100 ميلي گرم، يكروز در ميان

50 ميلي گرم در روز

 

 

9

50 ميلي گرم ،  يكروز در ميان

 

 

 

10

50 ميلي گرم ،  يكروز در ميان

 

 

 

 

وجود کلومايد در اين دوره براي کم کردن از شدت عوارض جانبي داروهاي مصرف شده در دوره الزامي خواهد بود.

وينسترول

وينسترول نام تجارتي داروي معروف «استانوزولول» مي باشد. اين دارو كه از «دي هيدرو تستوسترون» نيز مشتق مي شود، دارويي با قدرت آنابوليكي بالا و آندروژنيكي ملايم است؛ اما به دليل اينكه قدرت آنابوليكي اين دارو از قدرت آندروژنيكي آن قويتر است، اغلب، آن را در دسته داروهاي آنابوليك دسته بندي مي كنيم.
«دي هيدرو تستوسترون» اثرات آندروژنيك محض دارد؛ در حالي كه «استانوزولول» بيشترين تاثير خود را بر افزايش حجم و قدرت عضلاني دارد. نوع خوراكي وينسترول را مي توان با ديانابول مقايسه كرد با اين تفاوت كه اين دارو در مقايسه با ديانابول، احتباس آب كمتري را موجب مي شود.
«استانوزولول» از نظر شيميايي قابليت تبديل شدن به هورمون هاي جنسي زنانه را ندارد و بنابراين مصرف داروهاي آنتي استروژن به همراه اين دارو نيز ضرورت چنداني ندارد.
دز مصرف نوع خوراکي اين دارو براي مردان روزانه 15 الي 25 ميلي گرم توصيه شده و دز تزريقي آن نيز در حدود 20 الي 25 ميلي گرم در روز توصيه شده است. زنان ورزشكار نيز با روزانه 10 الي 15 ميلي گرم از نوع خوراكي اين دارو احساس رضايت مي كنند.
استفاده از نوع خوراكي اين دارو تاثير نامطلوبي بر روند طبيعي ترشح هورمون تستوسترون دارد و به همين علت نيز به همراه مصرف اين دارو بايد از داروهاي تحريك كننده ترشح طبيعي هورمون تستوسترون بايد استفاده كرد.
همانگونه که ذکر شد اين دوره براي مصرف خوانندگان نبوده و تنه و تنها براي بالا بردن دانش تئوري مربيان و به منظور بالا بردن اطلاعات ورزشکاران درباره دوره هاي واقعي مصرف استروئيدها صورت گرفته است. بديهي است که عواقب و مسئوليت هرگونه سوء استفاده از اين مطالب به عهده خاطي خواهد بود.

دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

ارنولد
دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

هورمون رشد در بدنسازی

هورمون رشد انسان (GH، سوماتوتروپين) محتوي يك زنجيره پلي پپتيدي واحد متشكل از 191 آمينو اسيد مي‌باشد كه توسط بخش پيشين غده هيپوفيز كه يك غده درون‌ريز است ترشح مي‌شود. هيپوتالاموس توسط هورمون آزادكننده GHRH (سوماتوكرينين) و هورمون مهار كننده SRLF (سوماتوستاتين) ترشح GH را از هيپوفيز قدامي كنترل مي‌كند.

هيپوفيز طبيعي محتوي mg5-3 هورمون رشد است و روزانه 875-500 ميكروگرم GH ترشح مي‌كند.

عوامل مؤثر و بازدارنده در ترشح هورمون رشد عبارتند از:

الف) عوامل مؤثر(غير داروئي):

1- خواب

2- فعاليت بدني(ورزش)

3- برخي از آمينو اسيدها بخصوص آرژنين (آرژنين آزادي GH را از طريق مهار آزادي سوماتوستاتين تحريك مي‌كند.)

4- قند خون پائين (هيپوگليسمي)

5- عوامل استرس‌زا.

عوامل مؤثر داروئي:

1- آگونيست‌هاي آلفا- آدرنرژيك، مانند گاتاپرس، آزادي GH را تا حدودي تحريك مي‌كند.

2- داروهاي پيشي سازودوپامين مانند Levodopa و بروموكريپتين سطح ترشح هورمون رشد را افزايش مي‌دهند.

3- آگونيست‌هاي سروتونين نيز سطح ترشح GH را افزايش مي‌دهند.

ب) عوامل بازدارنده(غير داروئي):

1- قند خون بالا (هيپوگليسمي)

2- افزايش غلظت سري اسيدهاي چرب آزاد، آزادي GH را كند مي‌كند.

3- چاقي آزادي GH را در پاسخ به بسياري از محرك‌ها كم مي‌كند كه اين مسئله با كاهش وزن حل‌شدني است.

4- ناراحتي روحي.

عوامل بازدارنده داروئي:

داروهاي مسدد آلفا آدرنرژيك مانند Yohimbine آزادي GH را كاهش مي‌دهد. همچنانكه احتمالا مي‌دانيد، افزايش بيش از حد هورمون رشد پيش از بسته شدن اپي فيزها (قسمت‌هاي قابل رشد استخوان‌ها) روي دهد، موجب رشد طولي بيش از اندازه استخوانها يا ژيگانتيسم gigantism) مي‌شود و چنانچه اين افزايش GH بعد از بسته شدن اپي فيزها باشد (در نژاد ايراني بين 16 الي 21 سال و در بعضي نژادها تا 25 سال) موجب رشد عرضي بيش از حد استخوانها يا آكرومگالي(acromegaly) مي‌شود.

هورمون رشد بر روي تمام بدن و بر روي اغلب نسوج تأثيرگذار است كه البته تأثير GH به طور مستقيم بر روي عملكرد بدن ناچيز بوده و در واقع GH با تحريك ساخت فاكتورهاي رشد با نام سوماتومدين‌ها(Sm) يا فاكتورهاي رشد شبه انسولين(IGF) توسط كبد عضلات و بعضي بافت‌هاي ديگر باعث تحريك رشد در اغلب بافت‌هاي بدن مي‌شود.

اثر هورمون رشد بر متابوليسم سه گروه عمده مواد غذائي (كربوهيدراتها، پروتئينها و چربي) و مواد معدني:

1- تأثير GH بر متابوليسم كربو هيدراتها: هورمون رشد تجزيه گليكوژن كبد و تشكيل گلوكز از ذخيره گليكوژن كبد را افزايش داده و خوب گلوكز را نيز در اغلب بافتها كاهش مي‌دهد. بدين جهت GH يك آنتاگونيست انسولين به شمار مي‌رود. چرا كه همان طور كه گفته شد قند خون را از طريق كاهش مصرف آن بالا مي‌برد.

2- تأثير GH بر متابوليسم پروتئينها: هورمون رشد از طريق اثر بر روي سنتز RNA بر سنتز پروتئين تأثير گذار است. اين هورمون موجب افزايش سنتز انواع RNA مي‌شود و در نتيجه RNA پيام آور افزايش يافته و سبب تحريك عمل پروتئين سازي مي‌شود.GH موجب احتباس ازت و به وجود آمدن تعادل (+) نيتروژن در بدن و افزايش ساخت پروتئين سلولي مي‌شود و مي‌توان گفت كه GH فعاليت آنابوليك انسولين روي جذب آمينو اسيد را كامل مي‌كند.

3- تأثير GH بر متابوليسم چربيها: هورمون رشد از طريق تجزيه تري گليسريدها به اسيدهاي چزب باعث افزايش اسيدهاي چرب آزاد خون مي‌شود. بدين ترتيب تأثير GH بر روي سوخت و ساز چربي‌ها باعث افزايش توليد ستون نيز مي‌شود.

4- تأثير GH بر روي مواد معدني: هورمون رشد با احتباس پتاسيم، فسفر و سديم نيز موجب رشد سريع سلولي مي‌شود. همان طور كه مي‌بينيم GH با افزايش ميزان قند و اسيدهاي چرب خون، منبع انرژي جديدي را در اختيار بافتهاي بدن قرار مي‌دهد. بنابراين موجب صرفه جويي در مصرف پروتئين بعنوان سوخت مي‌شود و پروتئين براي وظيفه اصلي خود كه نقش ساختماني مي‌باشد به كار مي‌رود.

GH از طريق هيپر تروفي hypertrophy موجب افزايش اندازه بافت عضلاني و همچنين از طريق هيپرپلاسيا hyperplasia باعث افزايش تعداد سلولهاي عضلاني مي‌شود كه البته هيچ هورمون استروئيدي قادر به ازدياد سلولهاي عضلاني نمي‌باشد و استروئيدها فقط قادر به افزايش حجم سلولهاي عضلاني هستند. پس در اينجا يك تفاوت عمده بين استروئيدها و GH در افزايش كارائي عضلاني آشكار مي‌شود. به همين دليل است كه هورمون رشد يك عمل عضلاني سازي مضاف نسبت به استروئيدها دارد و همين مسئله باعث اهميت يافتن GH به عنوان يك هورمون فوق‌العاده مؤثر آنابوليك مي‌‌باشد چرا كه با استفاده از آن حرفه‌اي‌ها مي‌توانند حتي تا حدودي ضعفهاي ژنتيكي عضلاني بدن خود را اگر ناشي از كم بودن تعداد سلولهاي عضلاني باشد، البته تا حد كمي بر طرف كنند. داشتن خاصيت هيپرپلاسيا هورمون رشد، با وجود تدريجي بودن باعث دگرگوني بسياري در بدن خواهد شد.

بدين ترتيب حد اكثر حجم و قدرت عضلاني ممكن به دست مي‌آيد. يعني همان چيزي كه در ورزشكاران حرفه‌اي مي‌بينيم و در واقع هيچگاه حجم عضلاني كه با اين سيستم به دست مي‌آيد نه تنها با يك رژيم غذايي كامل بلكه حتي با سيستم‌هاي ديگر دارويي(كه به طور مثال فقط در آنها از استروئيدها استفاده مي‌شود) نيز مي‌توان مقايسه كرد. چرا كه نتايج به دست آمده بسيار چشمگير مي‌باشد. بعضي از ورزشكاراني كه ادعا مي‌كنند كه GH براي آنها در افزايش حجم عضلاني آنطور كه بايد مؤثر نبوده ورزشكاراني مي‌باشند كه GH را به تنهايي و براي كاهش درصد چربي و كسب آمادگي قبل از مسابقات استفاده كرده‌اند. يعني همان چيزي كه بعضي از ورزشكاران در كشور ما انجام مي‌دهند. همان طور كه اشاره شد مصرف GH بدون انسولين و هورمونهاي تيروئيدها به دلايل ذكر شده تأثير چنداني بر روند افزايش حجم عضلاني نخواهد داشت. همچنين از آنجايي كه ممولا اين ورزشكاران براي آمادگي در فصل مسابقات در رژيم نسبتا كم كالري و كم كربوهيدرات به سر مي‌برند اين مسئله نيز مي‌تواند باعث پائين آمدن سطح ترشح انسولين و هورمون تيروئيد خود بدن باشد. بنابراين اين مسئله نيز مي‌تواند باعث كاهش نتايج آنابوليك حاصل از مصرف هورمون رشد باشد. از طرفي ورزشكاران معمولا در فصل آماده سازي براي مسابقات ممكن است از داروهاي مقلد سمپاتيك (آدرنرژيك) مثل ياكلن بوترول براي چربي سوزي بيشتر همراه GH مصرف كنند.

 

هورمون رشد جزو گرانترين داروهايي مي‌باشد كه در ورزش حرفه‌اي استفاده مي‌شود. از طرفي شخص مصرف كننده حداقل از 8 هفته تا يك سال (به طور متناوب) بايد از GH استفاده كند تا نتايج آنابوليك قابل توجهي را ببيند. بنابراين كساني كه از اين دارو استفاده مي‌كنند بايد پول هفتگي را در اين راه سرمايه‌گذاري كنند. ورزشكاران حرفه‌اي كه از اين دارو استفاده مي‌كنند دائما تحت نظر پزشك متخصص بوده و بايد دائما تحت آزمايشاتي مثل FBS يا تعيين گلوكز خون با روش Fingerstick (كه بعضي وقت‌ها چندين بار در روز بايد انجام گيرد) قرار گيرند.

هچنين آزمونهاي عملكرد تيروئيد براي ارزيابي جايگزيني هورمونهاي تيروئيد و البته معمولا به سبب مصرف همزمان استروئيدها با هورمون رشد آزمونها ALT و AST برا ي تشخيص آسيب ديدگي سلولهاي كبدي و تأمين غلضت سرمي كراتينين براي تشخيص نارسائي كليوي انجام مي‌گيرد. با اين وجود از لحاظ تئوري همواره با مصرف GH توسط افراد سالم (يعني افرادي كه نه براي مصارف پزشكي بلكه براي افزايش كارائي عضلاني ازGH استفاده نمي‌كنند) خطر به وجود آمدن برخي مشكلات جسمي را دارد كه از آن جمله مي‌توان به ديابت، كم كاري تيروئيد، آكرومگالي، بزرگ شدن كليه‌ها، افزايش حجم عضلات قلب و قند خون بالا اشاره كرد.

در مورد علت احتمال به وجود آمدن ديابت توسط هورمون رشد بايد گفت كه هورمون رشد اضافي نه تنها ترشح بيش از اندازه انسولين را به طور مستقيم باعث مي‌شود بلكه از طريق هيپوگليسمي كه به وجود مي‌آورد ترشح انسولين را زياد مي‌كند كه اين عمل مي‌تواند به تدريج باث خستگي و فرسودگي و در نهايت مرگ سلولهاي تبامي پانكراس شود.

ماركهاي مختلفي از GH هم اكنون در نقاط مختلف جهان توليدي مي‌شود. اين محصولات با محصولاتي كه در گذشته توليد مي‌شد تا حدودي متفاوتند چرا كه اولين محصولاتي كه به عنوان هورمون رشد عرضه مي‌شد در واقع عصاره هيپوفيز اجساد بود كه البته بعدها توليد اين نوع هورمون متوقف شد چرا كه در چند مورد مصرف اين نوع هورمون رشد موجب مرگهاي ناشي از بيماري كرتيز- جاكوب (بيماري پيشرونده و كشنده زوال عقل كه به نظر مي‌رسد ناشي از يك ويروس نادر بود) مشاهده شد. البته هيچ يك از افراد مبتلا ورزشكار نبوده‌اند. بدين ترتيب مصرف اين نوع از GH توسط FDA منسوخ شد و انواع جديدي از GH در آزمايشگاه‌ها و با استفاده از زنجيره‌هاي اسيدها آمينه ساخته شد ك اولين نمونه آن كه مورد تأييد سازمانهاي داروئي قرار گرفت protropin بود كه توسط شركتي به نام Geneteck ساخته شد كه شامل زنجيره‌هاي اسيد آمينه‌اي با 192 اسيد آمينه بود. اندكي بعد شركت معروف Eli Lilly كه بعضي محصولات آن در ايران هم يافت مي‌شود، محصولي با نام Humatrope را عرضه كرد كه از زنجيره‌هاي اسيد آمينه‌اي با 191 اسيد آمينه تشكليل شده بود. بايد گفت كه معمولا Humatrope به protropin ترجيح داده مي‌شود. چرا كه همان طور كه در ابتداي اين مقاله گفته شد هورمون رشد انسان از زنجيره 191 اسيد آمينه‌اي تشكيل يافته است. بنابراين محصولاتي كه از زنجيره 191 اسيد آمينه‌اي تشكيل يافته باشند مي‌توانند شباهت بيشتري به هورمون رشد انسان داشته باشند. همين اختلاف كوچ در ماركهاي مختلف رشد مي‌تواند توجيه كننده ترشح آنتي بادي‌هاي بيشتر در مقابل محصولاتي با زنجيره 192 اسيد آمينه‌اي باشد.

البته محصولات متنوع ديگر نيز در سراسر جهان توليد مي‌شود كه بنابر دلايل ذكر شده سعي شده است كه اكثر اين محصولات با ساختمان 191 اسيد آمينه‌اي ساخته شوند. در اين ميان محصولي كه نسبت به انواع ديگر بسيار كم ياب‌تر است و البته خواهان زيادي نيز در بين حرفه‌اي‌ها دارد محصولي به نام Grom مي‌باشد كه از عصاره هيپوفيز انسان (تقريبا مشابه به محصولات نخستين) استخراج مي‌شود كه بعضي از مصرف كنندگان آن ادعا كرده‌اند ك داراي كارآيي بسيار خوبي در بدن مي‌باشد.

دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

انواع استروييد ها
نام ژنريک : BIONABOL ،Methandrostenolone نام هاي ديگر : Anabol, Reforvit-B, Trinergic, Anabolex, Pronabol, Bionabol, Methandon, Danabol, Metabolina, Nerobol آنابل يک استروئيد قابل اجرايي زباني با يک اثر بزرگ بر روي متابوليسم پروتئين است . اين دارو سنتز پروتئين را ارتقا مي دهد بعلاوه اين دارو ساختن پروتئين را حمايت مي کند . اين دارو به ورزشکاران يک تعادل منفي نيتروژن و يک آسايش تو سعه يافته را مي دهد .? الي ? قرص در روز که تقريبا به هر بدني نتايج مهيج و چشمگيري داده شود و همراه با اثرات قوي آنابوليکي اثرات جانبي آندروژني معمولي نيز مي آيد . آنابل به استروژن تبديل مي شود . متانديون يک دارو خيلي سمي است . بنابراين يك دوز روزانه ي موثر براي ورزشکاران در حدود ?? الي ?? ميلي گرم در روز مي باشد ( ? الي ? قرص ) و براي مبتديان به بيش از ?? الي ??ميلي گرم در هر روز و براي رسيدن به نتايج چشمگير و استثنايي در طي 8 الي 10 هفته كافي مي باشد . از آنجاييكه نصف طول عمر آنابل 2/3 الي 5/4 ساعت است حداقل در خواست دو بار در روز مي باشد ، در روز هاي سخت آموزش نصف طول عمر كاهش مي يابد بنابرين درخواست سه بار در روز معقول به نظر مي رسد و براي مصرف اين دارو پيشنهاد مي شود كه قرص ها را در طول وعدهاي غذايي ميل كنيد تا اينكه از درد هاي شكمي و روده اي تا حد ممكن جلوگيري شود آنابل يك اثر آنابوليكي و آندوجنتكي قوي دارد كه خودش را در يك ساختار بزرگ جسماني و توده ماهيچه اي در كساني كه استفاده كرده اند . حجم اضافه شده توسط اين دارو شامل يك افزايش واقعي و حقيقي ذر بافت ماهيچه اي است و نگهداري قابل توجه اي مايعات ، و به همين دليل اين دارو به ندرت به عنوان استروئيد رقابتي استفاده مي شود . طيف مصرف اين دارو بسيار وسيع است ، ورزشكاران بين 2 تا 20 قرص در هر روز استفاده مي كنند به نظر مي رسد كه هيچ ارتباط مستقيمي بين افزايش وزن بدن و ميزان مصرف دارو به نظرنمي رسد . از آنجايكه آنابل خيلي سريع وزن بدن را افزايش مي دهد در نتيجه ذخيره بالاي آب ، فشار خون بالا و بالا رفتن ضربان قلب اتفاق مي افتدو اين امر باعث تحريك غدد چربي دار مي شود در نتيجه ايجاد جوش هاي روي صورت ، گردن ، قفسه سينه ، پشت و شانه ها مي شود و پس از قطع مصرف افت شديد حجم و قواي جسماني را به همراه دارد آنابل بطور قابل توجهي ميزان پروتئيني كه سلولهاي ماهيچه شكسته شده است را كاهش مي دهد از آنجايكه آنابل الكل 17 الفا مي باشد و براي كبد مضر بوده و در دوز هاي بالا و مدت زمان طولاني باعث مسموم شدن كبد مي شود حتي در مصرف 10 ميلي گرم در روز مي تواند اندازه كبد را افزايش دهد تستوسترون Testosterone -------------------------------------------------------------------------------- تستوسترون TESTOSTERONE تستوسترون يك هورمون جنسي مردانه است كه بيضه‌ها و مقدار كمي هم تخمدانها آن را توليد مي‌كنند. موجب رشد استخوان و عضلات در مرد و زن و رشد جنسي در مردان ميشود. كمبود تستوسترون مي‌تواند بر اثر اختلال بيضه‌ها يا غده هيپوفيز باشد. اگر اين اتفاق بيافتد مي‌تواند تستوسترون سنتتيك يا حيواني را از طريق تزريق، قرص و يا كاشت به انسان منتقل نمود. اگر به علت كمبود هورمون رشد يا بلوغ مرد به تأخير افتاده باشد مي‌توان از تستوسترون براي تحريك بلوغ در مردان استفاده كرد. اين دارو مي‌تواند در افزايش باروري در مرداني كه دچار اختلالات غده هيپوفيز يا بيضه هستند كمك كند. اما منجر به توليد اسپرم در مردهايي كه بيضه‌هاي طبيعي دارند نمي‌شوند. تستوسترون را در موارد نادر براي درمان سرطان بيضه به كار مي‌برند. تستوسترون داراي يك سري عوارض جانبي است. مقدار مصرف آن در درمان تأخير در بلوغ بايد دقيقاً تحت نظر باشد زيرا ممكن است با رشد تداخل كند و باعث ايجاد رشد بسيار سريع جنين بشود. اگر به مقدار زياد مصرف گردد منجر به بم شدن صدا و رشد موهاي اضافه ميشود. مقدار و زمان مصرف: 2 بار در روز (كپسول)، هر 3 هفته 1 بار (تا 2 مدت مصرف) براي تزريق بسته به نوع درمان و هر 6 ماه (براي كاشت). مصرف مقدار اضافي: سعي كنيد از اين دارو بيشتر از مقدار تجويز شده مصرف نكنيد. تا دچار مشكل نشويد در صورت بروز هر نوع علامت غيرعادي به پزشك مراجعه كنيد. فقط مردان:نشانه‌ها- مشكل دفع ادرار، شيوع بندرت، موارد مشورت با پزشك همه موارد.نشانه‌ها- نعوظ غيرطبيعي، شيوع شايع، موارد مشورت با پزشك همه موارد. فقط زنان:نشانه‌ها- رشد غيرطبيعي مو، شيوع بندرت، موارد مشورت با پزشك حاد.نشانه‌ها- تغيير صدا، شيوع بندرت،‌موارد مشورت با پزشك همه موارد.نشانه‌ها- بزرگ شدن كليتوريس، شيوع بندرت، موارد مشورت با پزشك همه موارد عوارض جانبي دارو : تستوسترون قند خون را پايين مي‌اورد اختلالات مزمن كبد يا كليه، ناراحتي‌هاي قلبي، ناراحتي پروستات، فشارخون بالا، صرع-ميگرن NE3 Nandrolone Mix -------------------------------------------------------------------------------- NE3 Nandrolone Mix ناندورلون يك تركيب سه نمك آلي است و در نتيجه اثر مثبت اش بر روي متابوليسم كلسيم و افزايش دهنده ي در توده استخوان است اين دارو همچنين بر روي متابوليسم پروتيئن تاثير دارد. و استفاده مي شود براي جايي كه به كمبود پروتيئن نياز دارد و بيشتر براي كساني كه از بيماري هاي ناتوان كننده مزمن رنج مي برند استفاده مي شود .مقدار مصرف معمولي براي مخلوط ناندورلون از 300 ميلي گرم تا 600 ميلي گرم در هر هفته است . اين بسته به عنوان يك استروئيد آنابوليك قابل تزريق مدنظر قرار گرفته است هر بسته شامل 900 ميلي گرم ناندورلون است موارد مصرف‌: ناندرولون‌ براي‌ درمان‌استئوپروز دوران‌ يائسگي‌ و نيز آنمي‌آپلاستيك‌، درمان‌ روندهاي‌ كاتابوليك‌ وسرطان‌ پستان‌ بكار مي‌رود. مكانيسم‌ اثر: دارو با افزايش‌ ساخت‌پروتئين‌ و تحريك‌ اشتها، افزايش‌ توليداريتروپوئيتين‌ و احتمالا اثر مستقيم‌ بر مغزاستخوان‌، افزايش‌ ميزان‌ هموگلوبين‌ وگلبولهاي‌ قرمز خون‌ اثرات‌ فارماكولوژيك‌خود را اعمال‌ مي‌نمايدموارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در مواردي‌چون‌ عيب‌ شديد كار كبد، سرطان‌پروستات‌، سرطان‌ پستان‌ در مردان‌،پورفيري‌، نفروز، افزايش‌ كلسيم‌ خون‌،سرطان‌ پستان‌ منتشر در زنان‌ همراه‌ باازدياد كلسيم‌ خون‌ نبايد مصرف‌ شود هشدارها: 1 ـ در بيماريهاي‌ قلبي‌ و كليوي‌،بيماريهاي‌ كبدي‌، زيادي‌ فشار خون‌،ديابت‌، صرع‌، ميگرن‌، متاستاز استخواني‌دارو با احتياط تجويز شود. 2 ـ در كودكان‌ و نوجوانان‌ خطر انسدادزودرس‌ اپي‌فيز وجود داشته‌ و احتمال‌بلوغ‌ زودرس‌ مردان‌ و بروز صفات‌ ثانويه‌ مردان‌ در زنان‌ نيز وجود دارد. 3 ـ مصرف‌ استروئيدهاي‌ آنابوليك‌ درمردان‌ مسن‌، با خطر بزرگ‌ شدن‌ و سرطان‌پروستات‌ همراه‌ است‌. عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ دارو عبارتند ازآكنه‌، احتباس‌ سديم‌ به‌ همراه‌ خيز، بروزصفات‌ ثانويه‌ جنسي‌ مردانه‌ مانند تغييرات‌صدا (گاهي‌ غيرقابل‌ برگشت‌)، فقدان‌قاعدگي‌، مهار اسپرماتوژنز، انسداد اپي‌فيزقبل‌ از بلوغ‌، تستهاي‌ غيرطبيعي‌ عملكردي‌كبدي‌. تومورهاي‌ كبدي‌ گهگاه‌ بدنبال‌درمان‌ طولاني‌ مدت‌ با استروئيدهاي‌آنابوليك‌ بروز مي‌كنند نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ نئوپلاسم‌ كبدي‌ درمصرف‌ طولاني‌ مدت‌ و با مقادير بالاي‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. 2 ـ براي‌ افزايش‌ اثر درماني‌ دارو بايد ازرژيم‌ غذائي‌ غني‌ از پروتئين‌ و كالري‌استفاده‌ نمود مصرف موثر 300 الي 600 ميلي گرم در هفته Deca duraboin دكادورابولين -------------------------------------------------------------------------------- Deca duraboin دكادورابولين دكادورابولين يك استروئيد پر مصرف در بين ورزشكاران بوده و براي كساني كه اولين بار از استروئيدها مصرف مي كنند يك گزينه خوب به شمار مي آيد .ناندرولون دكانوت به خاطر عمل آنابوليكي مهم آن با حداقل عوارض جانبي آندروژني يكي از استروئيدها ي تزريقي خوب شناخته شده در دنيا مي باشدو با توجه به استفاده استروئيدها مناسب براي انسان دكانوت مورد توجه قرار گرفته است .ميزان مصرف متداول يك با در هر هفته با ميزان مصرف 200 تا 400 ميلي گرم مورد تزريق قرار گرفته است هم چنين در مصرف هاي غير معقول و بالا براي آنزيم هاي كبد ، فشار خون بالا يا سطوح كلسترول مشكل ساز است و در ميزان مصرف بالاتر عوارض جانبي ممكن است به مراتب افزايش يابد اما هنوز داروي مورد تحمل مناسبي براي كساني كه براي اولين با از استروئيدها مصرف مي كنند. و در مطا لعات بر روي بيماران HIV دكا نشان داده است كه تاثير گذاري مطمئن در تعادل وزن بيمار است بلكه براي سيستم ايمني بدن موثر است براي بدنسازان دكادورابولين مي تواند با ارتباط با توده ها و استروئيدها ديگر همچون سوستانون ديانابول و آنادرول كه مصرف شود يك پيشرفت خوب در حجم عضلات داشته باشد دكا يك استروئيد با عوارض جانبي كم و براي كساني كه براي اولين بار است كه از استروئيده مصرف مي كنند يك داروي خوبي است ولي متاسفانه دارو قلابي در بازار زياد است و در بازار سياه دارو دكادورابولين 200ميلي گرم در بشتر موارد بيشتر از 20دلار هم به فروش مي رسد دكا عوارض جانبي كمي ايجاد مي كند و در كبد با آساني مصرف شده و بر ميزان قدرت و افزايش حجم عضلات تاثيري خوبي دارئد و در زماني كه چربي هاي بدن كم مي شوند خود را نشان مي دهد . دكا توسط تمام ورزشكاران مي تواند با نتايج مثبت و عوارض جانبي كم مورد استفاده قرار گيرد اين دارو احتباس نيتروژن و زمان استراحت كار باعث استرداد انرژي مي شود تستوسترون سي پيونات -------------------------------------------------------------------------------- تستوسترون سي پيونات تستوسترون سي پيونات يك استروئيد تزريقي روغني كه با خواص آندروژنيك و آنابوليك زياد است. تستوسترون سي پيونات يك تستوسترون نمك آلي با عملكرد طولاني مدت كه بطور فزاينده مشكل است براي فهميدن. قبل از برنا مه ريزي آنابوليكي در آمريكا اين دارو رايج ترين شكل تستوسترون قابل دسترس براي ورزشكاران بود . سي پيونات شهرتي بيشتر از انانتات دارد و تستوسترون منتخب براي ورزشكاران به شمار مي آيد بطورعمومي فقط نسخه هاي كه شما پيدا خواهيد كرد در بازار سياه هستند sten مكزيكي كه در برگرفته از 75 ميلي گرم سي پيونات با 25 ميلي گرم پروپيونات همراه با مقدار DHEA وTeatex از Leo در اسپانيا كه در برگرفته از 250ميلي گرم سي پيونات يك آمپول مقاوم و سبك است و نسخه هاي جعلي نسبا به آساني در دسترس ورزشكاران قرار مي گيرد و بيشتر حجم عضلاني و قدرت بدست آمد از مصرف تستوسترون سي پيو نات پس از قطع دوره فروكش مي كند بسته بندي : شيشه هاي كوچك 10 ميلي ليتري 200 ميلي گرمي هر ميلي ليتر مقدار مصرف : 200 ميلي گرم / هفته تستوسترون انانتات صد ميلي گرمي/1 ميلي ليتر -------------------------------------------------------------------------------- تستوسترون انانتات صد ميلي گرمي/1 ميلي ليتر مکانيسم اثر: آندروژن - آندروژن ها جهت رشد و نمو طبيعي اعضاء جنسي مردانه و ظهور خصوصيات ثانويه جنسي لازم مي باشند.اين هورمون ها همچنين نگهداري و دفع برخي املاح راكنترل نموده و در متابوليسم پروتئين (تعادل نيتروژني) نيز دخالت دارند.تستوسترون انانتات به آهستگي از محل تزريق جذب گرديده و تاثير طولاني مدت دارد . 98درصد اين هورمون به پروتئيني ويژه در پلاسما متصل ميگردد و تنها دو درصد بصورت آزاد وجود دارد. اين هورمون عمدتا در كبد متابوليزه شده و تا حدود نود درصد از طريق ادرار دفع ميگردد. ضد كم خوني – اين دارو توليد گويچه هاي قرمز را با افزايش دادن عوامل محرك اريتروپوتيك تحريك مي كند. موارد مصرف: -كمبود آندروژن : به صورت درمان جايگزين در موارد كمبود يا فقدان آندروژن داخلي. 2-هيپو گناديسم ( كوچك بودن بيضه ها ) به صورت اكتسابي و يا مادرزادي. 3- تاخير در بلوغ مردانه. 4- سرطان متاستاسيك و غير قابل جراحي پستان در زنان . 5- درمان موارد خاص از كم خوني. موارد منع مصرف: بيماريهاي جدي قلبي, كبدي وكليوي , حساسيت به خود دارو كارسينوم پستان وپروستات(در آقايان) دوران شيردهي وبارداري, در پيرمردان ناتوان كه ممكن است در اثر تحريك بيش از حد دچار عوارض جانبي شوند. عوارض جانبي: ايجاد خصوصيات مردانه در زنان(كلفت شدن صدا,رويش موي زايد,ريزش موي سر وطاسي مردانه,كوچك شدن پستانها و غيره...) ايجاد اختلال در توليد اسپرم (در اثر طولاني مدت),ايجاد خارش,زردي پوست يا چشم ها,آكنه,چرب شدن پوست,نامنظم شدن پريود ماهانه,سرگيجه,يبوست,تغيير رنگ پوست,سردرد,تشنگي زياد,حالت تهوع و استفراغ,افزايش سريع وزن بدن,خستگي غير عادي, افزايش ادرار,تورم پاها,افسردگي و نهايتا تورم و درد در ناحيه تزريق. استفاده نابجا از اين دارو با دوز بالاکه بيشتردر بدن سازي وتوسط ورزشکاران انجام ميشود عوارض جدي مانند نارسائي وبدخيمي هاي کبد-تصلب شرائين وافزايش خطرات قلبي-عروقي-برهم زدن تعادل قندخون وانواع مشکلات جنسي رابه دنبال خواهدداشت.لذاازمصرف بي رويه وخودسرانه دارو بپرهيزيد تستوسترون انانتات -------------------------------------------------------------------------------- تستوسترون انانتات تستوسترون انانتات يكي از استر هاي طبيعي تستوسترون است . انانتات مانند بيشتر نام هاي تجاري كه تقريبا پيشنهاد مي شود ، يك استروئيد با عملكرد طولاني مدت مي باشد . بسته به متابوليسم و سطح هورمون اوليه ي بدن ،اين دارو دوام اثر2 و 3هفته در بدن آدمي دارد تا اينكه از لحاظ تئوري و وقفه هاي خيلي طولاني بين تزريقات ممكن است . اگر چه تستوسترون انانتات موثر است براي چندين هفته اين دارو حداقل هفته اي يك بار تزريق مي شود در بدن پاورليفتينگ ها ، بدنسازان و وزنه برداران . مزيت قطعي تستوسترون انانتات اگرچه آن است كه اين ماده اثر آندروژني بسيار قدرتمندي دارد و زماني كه با يك دارو با خواص آنابوليكي قوي تركيب شود در افزايش حجم عضلات و قدرت جسماني معجزه مي كند اين تقريبا به هر شخصي اجازه مي دهد ،در طول مدت زمان كوتاهي ، قدرت جسماني زياد وافزايش حجم عضلاني شديد و در خور توجهي را كسب كند . افزايش شديد وزن و حجم به دست آمده از مصرف اين دارو عمدا از نتيجه احتباس آب و املاح در بدن خواهد بود وقتي كه ذخيره الكترون ها و آب اتفاق مي افتد وهمين امرمورد توجه بدنسازان و ورزشكاران قدرتي قرار گرقته است و كساني كه چند هفته است كه از اين دارو مصرف كرده اند با آبدار شدن بدن و با حجم عضلات روبرو مي شوند . يك از مشكلات اصلي اين دارو تبديل آسان آن به هورمون زنانه استروژن است و اين امر در بعضي از افراد باعث عارضه نوك سينه مي شود و براي كساني كه از دزهاي 500 ميلي گرم و بالاتر در هفته استفاده مي كنند براي جلو گيري تبديل اين دارو به هورمون زنانه (استروژن) با يد همراه آن از داروهاي آنتي استروژن همانند نولوادكس و يا پروويرون نيز استفاده كند تستوسترون انانتات دارويي است كه در تسريع فرايند ريكاوري در بدن ورزشكاران موثر است و همين امر باعث شده است كه بدن براي يك تمرين سنگين ديگر آماده باشد تستوستروانانتات در تركيب با استروئيد هاي ديگر مانند دكادورابولين و پارابولان ، ديانابول، آنادرول وسوستانون بهتر عمل مي كند . مصرف تستوسترون انانتات ممكن است موجب مهار شدن ترشح طبيعي تستوسترون در بدن شده و مصرف طولاني مدت اين دارو نيز با كوچك شدن بيضه ها همرا خواهد بود و براي كم كردن اين عوارض درهنگام مصرف از داروهاي افزايند ترشح تستوسترون همانند كلومايد و يا HCG استفاده كرد . مصرف موثر : 250-1000 ميلي گرم / هفته ديانابول ناپسيم Dianabol naposim -------------------------------------------------------------------------------- ديانابول ناپسيم Dianabol naposim ديانابول يكي از از استروئيدهاي آنابوليكي موجود است . ديانابول يكي از موارد كاربردي است بخاطر تاثيرات آنابوليكي خيلي قوي و فوري كه دارد 4 تا 5 قرص در روز براي هر كسي تقربيا كافي است كه نتيجه مطلوب را بدهد ديانابول معمولا با دكادورابولين و تستسترون Enanthate مي تواند مصرف شود در طول عوارض قوي آنابوليكي عوارض جانبي آندروژني نمايان مي شوند . مصرف كنندگان اغلب در مصرف آن احساس خرسندي مي كنند ديانابول يك آنابوليك قوي و يك توليد آندروژني است و معمولا در قدرت و افزايش حجم عضلات نتايج مطلوبي را ايجاد مي كند ديانابول همچنين مقاومت راافزايش مي دهد و گليكوژن را حبس مي كند اين تركيب ، كه كاملا سمي است براي كبد . مقدار مصرف براي ديانابول در بين 15 ميلي گرم تا 30ميلي گرم در يك روز براي قرص خوراكي و براي ديانابول تزريقي از 50 تا 100 ميلي گرم در يك هفته است . ديانابول مد نظر قرار گرفته است به وسيله بيشتر ورزشكاران به عنوان يكي از موثر ترين استروئيدها خوراكي كه تا به حال توليد شده است ديانابول هنوز يكي از موثر ترين استروئيدهاي خوراكي براي افزايش حجم عضلات و قواي جسماني است . و براي كم كردن عوارض جانبي دارومي توان از نولوادكس استفاده كرد مقدار مصرف موثر خوراكي : 20تا 50ميلي گرم / روز مقدار مصرف موثر تزريقي : 60تا 120 ميلي گرم / هفته ناندرلون دكونوات 25 ميليگرم -------------------------------------------------------------------------------- ناندرلون دكونوات 25 ميليگرم مکانيسم اثر : استروئيدهاي آنابوليك روندهاي كاتابوليكي را عكس نموده و توازن منفي نيتروژن را بوسيله تحريك اشتها و جلوگيري از تجزيه پروتئين ( در صورت دريافت مناسب پروتئين و كالري ) ايجاد مي نمايند . خاصيت خونسازي : ناندرولون توليد اريتروپوئيتين توسط كليه را تحريك مي نمايد كه به افزايش ميزان و حجم گلبولهاي قرمز خون منجر مي شود . موارد مصرف: در پوكي اســتخوان و سـرطان متـاستاتيك پـستان در بـعد از دوران يائسگي و نيز كم خوني نـاشي ازبي كفايتي كليه استفاده مي گردد مصرف اين دارو بصورت تزريق عميق عضلاني مي باشد .مقدار مصرف دارو را پزشك معين مي نمايد . از خود درماني پرهيز نماييد . موارد منع مصرف: مردان مبتلا به سرطان پستان ، بيماريهاي كبدي ، بيماري خونريزي غير طبيعي و تشخيص داده نشده واژن . شديد كليوي يا قلبي ، دوران حاملگي يا شيردهي ، هشدار ها و احتياط ها: نارسايي هاي قلبي – عروقي ، نارسايي كليوي ، بيماري كبدي ، در بيماراني سرطاني كه تحت مداوا مي باشند . بيماراني ميگرني و ديابتي عوارض جانبي: پيدايش خصوصيات مردانه در زنان ، بم شدن صدا و بزرگ شدن كليتوريس ، قاعدگي نامنظم ، آكنه ، پوست چرب ، پرمويي ، ( در مردان ) بسته شدن زودرس اپي فيزاستخوان ، نعوذ مكرر و مداوم ، بزرگ شدن آلت تناسلي ، بزرگ شدن پستان و ناتواني جنسي ، گاستروآنتريت ، مسموميت كبدي و يرقان قابل برگشت ، درد و سفتي در محل تزريق . استفاده نابجا از اين دارو با دوز بالاکه بيشتردر بدن سازي وتوسط ورزشکاران انجام ميشود عوارض جدي مانند نارسائي وبدخيمي هاي کبد-تصلب شرائين وافزايش خطرات قلبي-عروقي-برهم زدن تعادل قندخون وانواع مشکلات جنسي رابه دنبال خواهدداشت.لذاازمصرف بي رويه وخودسرانه دارو بپرهيزيد Sustanon250 سوستانون -------------------------------------------------------------------------------- Sustanon250 سوستانون سوستانون 250 يك استروئيد روغني قابل تزريق كه در بر گيرنده چهار تركيب تستوسترون متفاوت است. 30mg testosterone propionate, 60 mg testosterone phenylpropionate, 60mg testosterone isocaproate, 100 mg testosterone decanoate.. مخلوط اين تستوسترون ها رها مي شوند دربدن براي يك اثر فوري در حاليكه در بدن براي مدت يك ماه فعال باقي مي مانند سوستانون مانند ديگر تستوسترون ها يك استروئيد آندروژنيك با يك اثر آنابوليكي آشكار وبارز است . بنابراين ورزشكاران عموما از سوستانون استفاده مي كنندسوستانون هم براي افزايش حجم عضلات و هم براي افزايش قدرت جسماني يك استروئيد خوب به شمار مي آيد .اگرچه ، برخلاف ديگر تستوسترون هاي تركيبي از قبيل سي پيونات و آنانتات ، استفاده سوستانون منجر به نگهداري آب كمتر و اثرات جانبي استروجنيكي مي شود . اين ويژگي بي نهايت سودمند است براي بدنسازاني كه از نوك سينه رنج مي برند و در جستجوي يك تستوسترون قابل تزريق را با اثر آنابوليكي قوي هستندسوستانون براي مدت يك ماه در بدن فعال باقي مي ماند ولي بايد تزريقات هر هفته يك بار در يك دوره انجام شود تا سطوح تستوسترون ثابت نگه داشته شود . يك ورزشكاري كه براي اولين بار از استروئيد استفاده مي كند انتظار داشته باشد كه بدست آوردن در حدود 20 پوند وزن در طي دو ماه بوسيله استفاده فقط 500 ميلي گرم سوستانون در هفته را داشته باشد ولي ورزشكاران حرفه اي آشكارا به مقدرا بيشتري از اين دارو احتياج دارند ولي نه در دوزه هاي بسيار سنگين و مصرف طولاني مدت اين دارو . سوستانون را مي توان با استروئيد ديگر همچون ديانابول و آنادرول استفاده كرد سوستانون نسبتا يك استروئيد ايمن و سالم است البته ناگفته نماند كه همه استروئيده براي بدن آدمي خطرناك شمرده شده اند وبعضي از عوارض جانبي آنها برگشت پذير و بعضي هم غير قابل برگشت است بنابرين استروئيده بايد با روش علمي و با برنامه هاي عالي تمرين و تغذيه و دوره مصرف علمي استفاده شوند .و براي عوارض جانبي اين داروه هم مي توان از داروهاي كم كننده عوارض مانند نولوادكس استفاده كرد مقدار مصرف : 1500 – 250 ميلي گرم در هفت
یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 
یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

 
یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

علي
یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

علي تبريزي

-90kg Ali TABRIZI(1)

یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

اندرو استروييد ها

آندروستنديون يا همان ماده اي که ورزشکاران رشته هاي قدرتي آن را به نام آندرو مي شناسند امروزه يکي از شناخته شده ترين و در عين حال نيز محبوب ترين فرآورده هايي است که در دنياي ورزش هاي قدرتي مورد توجه قرار گرفته است.

 اينکه در ستون استروئيدها در مورد اين فرآورده صحبت مي کنيم به اين معني نيست که اين ماده نيز به نوعي استروئيد بوده و به دسته داروهاي استروئيدي تعلق داشته باشد. امروزه مصرف و تجويز اين فرآورده در ايالات متحده آمريکا مشروع و قانوني بوده و منعي ندارد. اين در حالي است که اين محصول در کشور کانادا استروئيد تلقي شده و مصرف و فروش آن نيز ممنوع اعلام شده است.

تستوسترون هورموني است که به طور طبيعي در بدن آدمي توليد و ترشح مي شود. بيضه ها در بدن آدمي وظيفه توليد اين هورمون را بر عهده دارد. اين هورمون در بدن مردان مسئول بروز خواص مردانه و مسول رشد و توسعه بيضه ها و همچنين بافت عضلاني است. مردان رشد مو در صورت را نيز مديون وجود اين هورمون در بدن خود هستند. خشونت و کلفتي صدا و ديگر ويژگي هاي مردان را نيز مي توان تا حدود بسيار زيادي به اين هورمون نسبت داد. ماده اي که به نام آندروستنديون شناخته شده و به صورت مکمل نيز به فروش مي رسد در بدن آدمي به طور طبيعي نيز توليد شده و در اصل آن را مي توان پيش ماده تستوسترون به حساب آورد.

آندروستنديون را به نوعي مي توان جايگزين مناسب و در عين حال نيز قانوني و مشروع استروئيدها دانست که مصرف آن عوارض جانبي معمول و شناخته شده استروئيدها را نيز به دنبال نداشته است اما با اين وجود گفته مي شود که آژانس جهاني مبازره با دوپينگ مدت زمان زيادي را صبر نکرده و به همين زودي مصرف اين ماده را نيز براي ورزشکاران و مخصوصا ورزشکاران رشته هاي قدرتي ممنوع خواهد کرد.

آندروستنديون امروزه به شکل کپسول هاي 50 و 100 ميلي گرمي توليد و عرضه مي شود. بسياري از ورزشکاران با اين تصور که اين ماده نيز نوعي استروئيد است از آن استقبال کرده اند اما حقيقت اين است که اين ماده استروئيد نبوده و به دسته مکمل هاي پيش هورمون تعلق دارد.

تحقيقات انجام شده در مورد تاثير اين ماده بر روي بدن آدمي نشان داده است که مصرف مکمل هاي حاوي اين پيش هورمون سطح ترشح طبيعي تستوسترون طبيعي بدن را به شدت بالا مي برد. اشاره به اين مهم را نيز ضروري مي دانم که مصرف اين پيش هورمون اگر چه در حال حاضر در بسياري از کشورها مجاز و قانوني است اما اين به اين معني نيست که اين ماده را کلاً محصولي سالم و بي عارضه بدانيم. با مصرف اين مکمل عوارض جانبي افزايش سطح تستوسترون در بدن آدمي نيز ديده شده است.

آندرستنديون به طور طبيعي در بدن آدمي نيز توليد مي شود. اين ماده در کبد آدمي به هورمون مردانه تستوسترون تبديل مي شود.

اساس کار مکمل هاي حاوي اين ماده بر افزايش سطح ترشح تستوسترون طبيعي در بدن استوار است. زماني که تستوسترون بدن چه با تزريق اين هورمون و چه با افزايش ترشح طبيعي آن در بدن افزايش يابد افزايش قدرت بدني، افزايش حجم عضلاني و افزايش سطح انرژي موجود در بدن نيز دور از انتظار نخواهد بود.

کساني که به طور حرفه اي ورزش کرده و از نمونه هاي خارجي و تزريقي تستوسترون نيز استفاده مي کنند به خوبي از تاثير افزايش سطح اين هورمون در بدن در بهبود عملکردهاي ورزشي ورزشکاران و مخصوصاً ورزشکاراني که با فعاليت هاي بدني شديد و با حرکات قدرتي نظير تمرين با وزنه سر و کار دارند آگاه هستند.

زماني که در مبحث داروشناسي به کلمه خارجي مي رسيم ممکن است اين اشتباه در ذهن خوانندگان به وجود بيايد که منظور ما از نمونه هاي خارجي يک هورمون نمونه هاي توليد شده در کشورهاي خارج است. در علم پزشکي منظور از نمونه هاي خارجي نمونه هايي از هورمون هااست که در خارج از بدن و به صورت آزمايشگاهي توليد شده و به شکل دارو وارد بدن مي شود.

گفته مي شود که 15 دقيقه پس از مصرف مکمل هاي حاوي آندروستنديون سطح ترشح طبيعي هورمون تستوسترون در بدن آدمي رو به افزايش مي رود. اين در حالي است که اين افزايش مقطعي بوده و چند ساعت از بين مي رود.

   19-Norandrostenedione  که نوعي پيش هورمون بوده و امروزه به صورت مکمل عرضه مي شود نيز مکانيسم اثري مشابه با ماده ياد شده (آندروستنديون) را دارد با اين تفاوت که عوارض جانبي کمتري را در بدن آدمي سبب شده است. 

Androstenedione و  19-Norandrostenedione  تقريبا ساختمان شيميايي مشابه داشته و تفاوت بسيار اندکي باهم دارند.  ماده اولي در کبد آدمي به راحتي تبديل به هورمون تستوسترون مي شود و ماده دومي نيز به نور-تستوسترون که به نوعي ناندرولون نيز ناميده مي شود بدل مي شود. ناندرولون نيز همانند تستوسترون خواص آنابوليکي و آندروژنيکي داشته است. تفاوت تستوسترون و ناندرولون را در اين موارد مي توان دانست که ناندرولون بر خلاف تستوسترون که خواص آندروژني قدرتمندي داشته است خواص آندروژني ضعيف تري داشته و عوارض جانبي کمتري را نيز براي انسان در پي داشته است.

از ديگر دلايلي که برخي از ورزشکاران  19-Norandrostenedione را به Androstenedione ترجيح مي دهند شايد اين مهم باشد که ماده اولي در قياس با ماده دومي کمتر به هورمون جنسي زنانه استروژن تبديل مي شود.

به دليل اينکه اين دو ماده اصولاً پيش هورمون بوده و به دسته داروهاي استروئيدي تعلق ندارند مي توان گفت که از قدرت و کارايي استروئيدها نيز بر خوردار نيستند اما اين نکته را نيز بايد در مورد پيش هورمون ها و مخصوصاً اين در مورد دو ماده اشاره کنيم که عوارض جانبي ناگوار مصرف طولاني مدت اين دو ماده اصلاً قابل قياس با استروئيدها و داروهاي ممنوعه در ورزش نبوده است. اما با اين وجود احتمال و امکان بروز عوارض جانبي همانند خشونت و کلفتي صدا، رشد موهاي زايد، آکنه و جوش هاي پوستي و حتي مسموميت ها و در برخي موارد نارسايي کبد نيز با مصرف پيش هورمون ها نيز وجود دارد.

گفته مي شود که با مصرف صحيح و علمي اين مواد مي توان تا حدود زيادي از بروز عوارض جانبي و پيامدهاي منفي پيشگيري و جلوگيري کرد اما با اين وجود اين توصيه را از من بپذيريد که زندگي و ورزش سالم و دوري از هرگونه دارو و ترکيبات شيميايي مشکوک علاوه بر اينکه سلامت و تندرستي شما را تضمين مي کند بلکه بي عارضه ترين و سالم ترين روش و شيوه اي است که با استفاده از آنها مي توانيد هم به اهداف معقول ورزشي خود برسيد و هم از به خطر افتادن سلامت و تندرستي خود پيشگيري کنيد.

یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
حميد


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت