بدنسازي
دوره هاي کات

پرورش اندام به معناي واقعي آن پروسه پيچيده اي است که از دو دوره مشخص حجم و کات تشکيل يافته است. دوره هاي حجم به دوره هايي اطلاق مي شود که در اين دوره ها فرد با تمرين و تغذيه و همينطور هم با مصرف دارو و استروئيد در صدد افزودن بر حجم بدن خود بر مي آيد اما از آنجاييکه هميشه در کنار افزايش حجم عضلاني، افزايش چربي زايد بدن نيز اتفاق مي افتد ورزشکار به ناگزير براي رسيدن به تناسب اندام توام با حجم و براي آماده کردن بدن براي ارائه فيگورهاي نمايشي ناگزير بايد دوره هايي را نيز به چربي سوزي اختصاص دهد که در اصطلاح اين دوره ها به دوره هاي کات معروف شده است.

البته ناگفته نماند که ورزشکاران خياباني که تنها براي فيگور گرفتن از زير کاپش و غيره تمرين مي کنند به دليل اينکه فقط و فقط به حجم خالي فکر مي کنند و تناسب اندام کات و تراشيدگي بدن و غيره براي آنها مفهومي ندارد اصولا نيازي به دوره هاي کات نخواهند داشت.

در دوره هاي کات، ورزشکار با رعايت رژيم هاي غذايي کم کالري و کم چرب براي تشديد فرايند چربي سوزي اقدام کرده و با پرداختن به تمرينات هوازي و يا با تغيير برنامه تمريني به سمت و سوي کاستن از چربي و آب زايد موجود در بدن حرکت مي کند. در اين دوره ها ورزشکاران معمولا مصرف استروئيد را قطع کرده و از استروئيدهاي مخصوص استفاده مي کنند.

قطع دارو و يا تغيير نوع داروي مصرفي در اين دوره ها به دو دليل عمده صورت مي گيرد:

·         براي پاک کردن بدن از دارو و استروئيد که براي فرار از تست هاي کنترل دوپينگ الزامي است.

·         براي به حداقل رساندن ميزان استروژن موجود در بدن که براي تشديد فرايند چربي سوزي و براي رسيدن به کات عضلاني مناسب الزامي خواهد بود.

در اين دوره ها علاوه بر داروهاي چربي سوز همانند کلن بوترول و غيره که براي تشديد فرايند چربي سوزي از آنها استفاده مي شود از استروئيدهاي خاص و مخصوص که به استروژن تبديل نمي شوند نيز براي حفظ حجم استفاده مي شود.

افت حجم در دوران کات طبيعي بوده است و در بدن بسياري از کساني که کار را چندان علمي دنبال نمي کنند ديده مي شود. استفاده از دوره هاي کات گذشته از افزودن بر تراشيدگي عضلاني حتي در صورتي که به صورتي علمي و کاربردي تنظيم شوند در حفظ و نگهداري حجم نيز موثر واقع مي شود.

در اين مقاله يک دوره واقعي کات را مورد بررسي قرار مي دهيم. در اين دوره همانگونه که مي بينيد از وينسترول و پريموبولان دپو به عنوان استروئيد افزاينده چگالي عضلات استفاده شده و از داروي کلن بوترول نيز براي تشديد فرايند چربي سوزي بهره گرفته شده است.

 

دوره ايده آل کات

هفته

کلن بوترول

پريمو بولان

وينسترول

1

3 قرص در روز

100 ميلي گرم

100 ميلي گرم

2

3 قرص در روز

100 ميلي گرم

200 ميلي گرم

3

 

200 ميلي گرم

200 ميلي گرم

4

 

200 ميلي گرم

300 ميلي گرم

5

3 قرص در روز

300ميلي گرم

300 ميلي گرم

6

3 قرص در روز

200 ميلي گرم

200 ميلي گرم

7

 

200 ميلي گرم

200 ميلي گرم

8

 

100 ميلي گرم

100 ميلي گرم

9

3 قرص در روز

 

 

10

3 قرص در روز

 

 

 

در مورد داروي وينسترول در ستون استروئيدها و در توضيحات مربوط به داروي استانابول به تفصيل صحبت کرديم و گفتيم که اين دارو به استروژن تبديل نشده و در افزايش چگالي عضلات موثر واقع مي شود.

 در اين ستون حتي در مورد نحوه تشخيص اصل از قلابي نيز توضيحاتي را بيان کرديم اما در اين ستون که مربوط به دوره هاي کات نيز بوده است در مورد وپژگي هاي پريموبولان دپو و در مورد تشخيص نمونه هاي اصل از قلابي اين دارو توضيحاتي را تقديم حضور خوانندگان مي کنيم:

پريموبولان استروئيدي ملايم است که در دو شکل خوراکي (قرص) و تزريقي (آمپول) عرضه مي شود. ماده موثر اين دارو «متونولون» مي باشد. «متونولون» استروئيدي طولاني اثر بوده و خواص آندروژنيک بسيار ضعيفي نيز دارد. ورزشکاران به طور معمول در دوران کات و در دوراني که افزايش حجم عضلاني چندان مورد نظر نباشد از اين دارو بهره مي گيرند.

برخي از ورزشکاران از ترکيب اين هورمون با ديگر داروها نظير: آنادرول و ديانابول و يا حتي تستوسترون تزريقي به کات عضلاني بسيار خوبي دست مي يابند.

پريموبولان عوارض بسيار کمي داشته و امروزه جزء داروهاي بسيار کم ضرر محسوب مي شود. دز توصيه شده و مجاز نوع تزريقي اين دارو در حدود 100 الي 200 ميلي گرم در هفته مي باشد اما ورزشکاران گاه دز مصرف را تا 8000 ميلي گرم در هفته نيز بالاتر مي برند. زنان ورزشکار نيز با مصرف 50 الي 100 ميلي گرم در هفته نتايج قابل قبولي را دريافت مي کنند.

اين دارو نيز همانند ديگر داروهاي استروئيدي در صورتي که به همراه داروهاي ديگر و از جمله استروئيدها مصرف گردد نتايج بهتري را در پي خواهد داشت.

معتبرترين نمونه از اين دارو را کمپاني شرينگ توليد کرده است و نمونه هاي آلماني، اسپانيايي، فرانسوي و حتي مکزيکي از اعتبار خوبي برخوردار هستند. هر آمپول از اين دارو در بازرهاي بين المللي در حدود 15 دلار خريد و فروش مي شود.

ديگر داروي به کار رفته در اين دوره همان داروي شناخته شده و پر مصرف کلن بوترول بوده است. ماده کلن بوترول هيدروکلرايد ماده اي است که به صورت قرص، آمپول، شربت، قطره و غيره عرضه شده است اما ورزشکاران بيشتر از فرم هاي قرص اين دارو استقبال کرده اند.

کلن بوترول دارويي قابل توجه و استثنايي است. اين دارو استروئيد نبوده و به دسته داروهايي تعلق دارد که در علم پزشکي از آن به نام داروهاي بتا 2 سمپاتوميمتيک ياد مي شود. اين دارو خواص آنتي کاتابوليکي بسيار قدرتمندي داشته است و به همين خاطر نيز از اين دارو براي کم کردن از تاثير منفي دوره هاي کات و براي کاستن از تاثيرات منفي رژيم هاي دوران کات بر حجم عضلاني از آن استفاده شده است.

 آنتي کاتابوليک بودن اين دارو به اين معني است که مصرف اين دارو در دوران کات به راحتي از شکسته شدن پروتئين در بدن جلوگيري خواهد کرد. بسياري از ورزشکاران از اين دارو در دوره هاي قطع مصرف استروئيد استفاده کرده و از به تحليل رفتن حجم عضلاني حاصل شده در دوره استفاده مي کنند.

از ديگر ويژگي هاي اين دارو مي توان به تاثيرات چربي سوزي آن اشاره کرد. حتي در صورتي که فرد رژيم هاي مخصوص دوران کات را نيز به خوبي رعايت نکرده باشد اين دارو با افزودن بر دما و درجه حرارت بدن در تشديد فرايند چربي سوزي موثر واقع  مي شود.

ورزشکاران معمولا روزانه 5 الي 7 قرص از اين دارو را مصرف مي کنند که اين مقدار معادل 100 الي 140 ميکرو گرم خواهد شد. زنان نيز مي توانند با دزهاي 80 الي 100 ميکرو گرم در روز چربي سوزي ايده آل را تجربه کنند. به اين مهم توجه داشته باشيد که اين دارو دارويي زود اثر بوده و تاثيرات شديدي بر بدن آدمي دارد و به همين خاطر نيز توصيه شده است تا مصرف اين دارو را با روزانه 1 قرص شروع کرده و سپس در هر روز نيز يک قرص به ميزان مصرف افزوده شود تا دز مصرفي روزانه به مقدار توصيه شده برسد.

دوره مصرف اين دارو نيز در حدود 8 الي 10 هفته توصيه شده است. به دليل اينکه اين دارو به دسته داروهاي استروئيدي تعلق ندارد بروز عوارض جانبي شديد همانند عوارض جانبي استروئيدها نيز با مصرف اين دارو ديده نمي شود. به همين دليل نيز مصرف اين دارو در زنان نيز شايع شده است.

از شايع ترين عوارض جانبي اين دارو مي توان به موارد زير اشاره کرد:

·              بي قراري

·              لکنت زبان

·               رعشه

·               سر درد

·               تعرق شديد

·               بي خوابي

·               اسپاسم عضلاني

·              افزايش فشار خون

·               تهوع

به اين مهم نيز توجه داشته باشيد که اين عوارض با مصرف اين دارو طبيعي بوده و پس از ادامه مصرف و پس از گذشت 8 الي 10 روز از بين مي رود. قرص هاي 0.02 ميلي گرمي اين دارو در بازارهاي جهاني به قيمت هاي 0.7 تا 1.2 دلار به فروش مي رسد.

اين دارو به نام هاي مختلف در کشورهاي مختلف تهيه و به فروش مي رسد که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:

·              Veterinary

·              Ventipulmin

·              Ventolase

·              Spasmo-Mucosolvan

·              Spiropent mite، Spiropent

·              Prontovent

·              Novegam

·              Monores

·              Contraspasmina

·              Clenasma

·              Broncoterol

·              Broncodil 

دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ - حميد | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
حميد


تماس با ما

مطالب پیشین

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت